1. Η χρήση της ιστοσελίδας jobs.anosis.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη συμφωνία και αποδοχή εκ μέρους του των όρων χρήσεως και των παρακάτω όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι πολιτικής προστασίας αφορούν τόσο στη χρήση της ιστοσελίδας jobs.anosis.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτη σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και πλήρως, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας jobs.anosis.gr.

2. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα jobs.anosis.gr. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, αλλά το jobs.anosis.gr δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

3. Το jobs.anosis.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα μας, ενώ οι χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του jobs.anosis.gr. Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα αναθεωρείται από το jobs.anosis.gr και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή του παρούσας. Eιδικά και μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες του, κάθε φορά που το jobs.anosis.gr θα πραγματοποιεί αλλαγές ή τροποποιήσεις στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους ενημερώνει εκ των προτέρων με ειδικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αλλαγών.

4. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που επισκέπτεται το jobs.anosis.gr και κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται από το jobs.anosis.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και το Νόμο 2774/1999 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

5. Το jobs.anosis.gr μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψη του επισκέπτη-χρήστη στην ιστοσελίδα μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, τη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και την προσαρμογή και βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών. Προκειμένου να παρέχουμε στον επισκέπτη-χρήστη τις υπηρεσίες μας, μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να δώσει στο jobs.anosis.gr ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, δηλαδή ορισμένα προσωπικά στοιχεία, στα οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται : ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημογραφικά στοιχεία, όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης, η ανάγκη για την αναζήτηση εργαζόμενου που ταιριάζει στα κριτήριά του χρήστη και κάθε πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής προς το jobs.anosis.gr. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να γίνει χρήση του σταθερού ή κινητού τηλεφώνου του πελάτη για τις ανάγκες καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας και συγκεκριμένα για την επικοινωνία με τον εργαζόμενο, αναφορικά με νέο αίτημα ραντεβού. Παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από το jobs.anosis.gr για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια, και το jobs.anosis.gr δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών σας δεδομένων. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα το jobs.anosis.gr σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

6. Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο το jobs.anosis.gr, με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo jobs.anosis.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει ή συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του, θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του jobs.anosis.gr και, εν γένει, την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου jobs.anosis.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού, καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του, θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του jobs.anosis.gr.

7. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του jobs.anosis.gr, θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου, εν γένει, καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη - χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το jobs.anosis.gr, χωρίς καμία αξίωση έναντι του jobs.anosis.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του jobs.anosis.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το jobs.anosis.gr με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, απενεργοποιήσει ή βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και την εκμετάλλευση των υπηρεσιών του jobs.anosis.gr από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται, επίσης, στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις και να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Το jobs.anosis.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων, με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων.

8.Στη βάση δεδομένων του jobs.anosis.gr καταγράφονται όλα τα δεδομένα από τη χρήση της πλατφόρμας από τους χρήστες – επισκέπτες της. Ο διαχειριστής του jobs.anosis.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες, που προϋποθέτουν άνοιγμα της βάσης δεδομένων μας: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων μέλους-εργοδότη, ύστερα από καταγγελίες για ανάρμοστη χρήση της πλατφόρμας, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία, σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλέντα από τον επισκέπτη - χρήστη δεδομένα και πληροφορίες που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του jobs.anosis.gr, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του jobs.anosis.gr έπειτα από σχετική προειδοποίηση τους.

9. Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (μέλη) με αποκλειστικό σκοπό την ορθή και καλή λειτουργία-παροχή των υπηρεσιών του jobs.anosis.gr και την αποστολή των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω, ο διαχειριστής του jobs.anosis.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

10. Ο διαχειριστής του jobs.anosis.gr διατηρεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να καταγράφει καθημερινά τα ανώνυμα δεδομένα των επισκέψεων που κλείνονται μέσω της πλατφόρμας του jobs.anosis.gr, μη προσωποποιημένα και μη ταυτοποιημένα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο λόγος της επίσκεψης, η περιοχή και ο χρόνος πραγματοποίησης της επίσκεψης. Ο επισκέπτης – χρήστης του jobs.anosis.gr αποδέχεται ρητά ότι τα στοιχεία αυτά, πάντα μη ταυτοποιημένα και μη προσωποποιημένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς από την ίδια τη διαχειρίστρια εταιρεία του δικτυακού τόπου jobs.anosis.gr ή από τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

12. Η χρήση της ιστοσελίδας jobs.anosis.gr, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους παρόντες όρους Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν ο επισκέπτης -χρήστης θεωρεί τους παρόντες όρους μη αποδεκτούς για τον ίδιο για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας jobs.anosis.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας jobs.anosis.gr από τον επισκέπτη συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση εκ μέρους του χρήστη όλων όρων χρήσεως και των παρόντων όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.